Dołącz do ASK Biznes

  • Korzystaj z networkingu
  • Promuj swój biznes na większą skalę
  • Korzystaj z darmowych szkoleń

Wykłady. Szkolenia.
Spotkania biznesowe.

[O ASK Biznes]

ASK Biznes to nie tylko zwykłe stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorców

Od samego początku tworzenia organizacji przyświecała nam jedna idea. Chcieliśmy stworzyć miejsce dla grupy zgranych partnerów biznesowych, a jednocześnie przyjaciół, dla których istotne są wartości jak: uczciwość w biznesie, możliwość samorealizacji oraz uczestnictwo w działaniach charytatywnych.

Spotykamy się raz na dwa tygodnie na śniadaniu w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Podczas tych cyklicznych spotkań stowarzyszeni mają możliwość przedstawienia swojej firmy, produktów i usług na forum. Wymieniamy się biznesowymi kontaktami i dajemy rekomendacje, dzięki którym otwieramy się na nowe perspektywy biznesu. Stawiamy także na stałe poszerzanie wiedzy i umiejętności — podczas naszych spotkań każdy uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i panelach edukacyjnych z zakresu prawa, podatków i marketingu.

Poznaj idee
Białego Wilka

Przy tworzeniu organizacji ASK Biznes kierowaliśmy się również głosem serca. Stare, ludowe porzekadło głosi, że w każdym z nas drzemią dwa wilki. Symbolizują one “jasną”
i “ciemną” stronę naszego postępowania, a wygrywa ten, którego karmimy.
My wybieramy drogę białego wilka. Nie karmimy swojego ego — wolimy karmić się empatią, współpracą, prawdą i wzajemnym zaufaniem. Wybieramy wzajemny szacunek, współpracę i transparentność, zamiast skłanianiu się ku nieetycznym działaniom biznesowym.
Zależy nam również na tym, by wpajać te wartości od najmłodszych lat dzieciom, młodzieży i studentom. Zaowocowało to przygotowaniami do dużego projektu wsparcia ich edukacji, w którym kluczową rolę odegrają ambasadorzy ASK Biznes. Będą oni mieli możliwość objęcia opieką mentorską grupy osób, refundując dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zakorzeniając w nich etyczne zasady współpracy biznesowej.

Do następnego Śniadania ASK Biznes zostało:

161dni
:
01godzin
:
55minut

[Korzyści]

Dlaczego warto dołączyć do

organizacji biznesowej ASK Biznes?

Wymiana kontaktów i polecenia w formie śniadań i networkingu oraz spotkań 1 na 1

Możliwość przedstawienia swojej oferty na forum

Szkolenia i panele edukacyjne
– prawo / podatki / marketing

Działania marketingowe i wizerunkowe na rzecz grupy – wideo, zdjęcia, relacje, informacje w mediach

Autentyczna weryfikacja członków oraz swoboda
wyboru kontrahentów

Wizytówka firmy na portalu askbiznes.pl

Publikacje w prasie Nieruchomości Podlaskie, Okazje

Program partnerski askdom.pl

Przeszkolonych przedsiębiorców

Wykwalifikowanych ekspertów

Wykonanych kontraktów

[Wydarzenia]

Sprawdź przebieg ostatnich wydarzeń

Ostatnie edycje

Śniadanie grupy budowlanej Tokio 11.01.2023

Spotkanie networkingowe ASK Biznes

11-01-2023

Białystok, Hotel Mercure

08:30

Odbyło się

Dowiedz się, kim jest:

Ambasador to przedsiębiorca utożsamiający się z ideą “Białego Wilka” w biznesie
i życiu codziennym.
Idea ta wyraża się w codziennych działaniach zgodnych z zasadami współżycia społecznego na gruncie biznesowym i osobistym, a także na wsparciu dzieci, młodzieży i studentów. Ambasador ma możliwość prowadzenia działań charytatywnych w przedszkolach, szkołach i na studiach – szczególnie poprzez wsparcie finansowe placówek w mniejszych miejscowościach, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, zaznajamianie dzieci z biznesem oraz wspieranie ich pomysłów.

Ma możliwość podjęcia działań w zakresie wspierania obszarów przedsiębiorczych
w szkołach ponadpodstawowych, np. zajęć z przedsiębiorczości z praktykami biznesu. Tworzy również grupy studenckie – których celem jest przygotowanie młodych ludzi
do wejścia na rynek pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

   Wspiera niematerialnie i materialnie na rzecz dzieci i młodzieży
oraz “czystego biznesu”

   Nie uczestniczy aktywnie w życiu żadnej z grup

   Może uczestniczyć bez ograniczeń w spotkaniach wszystkich grup

  Jest zaproszony do uczestniczenia we wszystkich kolacjach i eventach ASK Biznes

  Nie może zablokować branży

Stowarzyszony to przedsiębiorca, który uczestniczy i angażuje się w spotkania organizacji ASK Biznes. Jego celem jest otwarcie na nowe możliwości biznesowe, uzyskanie nowych rekomendacji i poszerzenie sieci kontaktów. Buduje długofalowe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Bierze udział w szkoleniach z zakresu prawa, podatków i marketingu.

   Uczestniczy aktywnie w życiu jednej grupy

   Może uczestniczyć bez ograniczeń w spotkaniach wszystkich grup

  Jest zaproszony do uczestnictwa we wszystkich kolacjach i eventach ASK Biznes

   Może uczestniczyć w szkoleniach lub delegować pracownika

  Może zablokować branżę

Składka: min. 6.000 zł netto / rok – z której 1/2 trafia jako wsparcie idei Białego Wilka do ASK Biznes a 1/2 na cele edukacyjne – dzieci i młodzież.

Dla każdego zainteresowanego przedsiębiorcy, pierwszy udział w śniadaniu ASK Biznes jest bezpłatne. Każda kolejna chęć udziału w śniadaniu, obliguje przedsiębiorcę do podpisania umowy członkowskiej.

[Formularz zgłoszeniowy]

[Nasi partnerzy]

Masz pytania? Skontaktuj się!

Paulina Bogdan Koordynator ds. członkostwa 575 377 117 p.bogdan@askbiznes.pl